Werken Polderstraat tijdelijk stopgezet door verontreiniging grondwater

De werken in de Polderstraat zijn stopgezet door een verontreiniging in het opgepompte grondwater. Het bemalingswater mag niet zonder zuivering worden geloosd. Daarom is de bemaling van het grondwater en de volledige werf tijdelijk stopgezet. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Zuivering van bemalingswater

Bij de heraanleg van de wegenis rond de Polderstraat is een tijdelijke verlaging van het grondwater noodzakelijk voor het vervangen van het rioleringsstelsel.

Bij controle van het opgepompte grondwater werd echter een verontreiniging vastgesteld. Het bemalingswater mag daarom niet zonder voorafgaandelijke zuivering worden geloosd, zoals dat gepland was. Er moet een omgevingsvergunning worden verkregen voor de waterzuivering en het lozen van het bemalingswater. Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij is in deze procedure noodzakelijk, en de termijn nodig voor de vergunningverlening hangt hiervan af.

Omwille hiervan besliste het gemeentebestuur om de bemaling, en dus ook de volledige werf, tijdelijk stop te zetten.

Optimalisatie omleiding

We onderzoeken zo snel mogelijk welke verkeersmaatregelen we bijkomend moeten nemen om deze nieuwe situatie duidelijk aan te geven. In tussentijd zullen we de huidige omleiding optimaliseren (bijkomende uitwijkstroken,…).

Voor de bewoners tussen Neerbroek en de Suikerdijkstraat zoeken we naar oplossingen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Wij verontschuldigen ons voor de hinder die deze vertragingen veroorzaken. We hopen op uw begrip voor deze beslissing.

MEER INFO

pieter.mennes@zwijndrecht.be.

Gepubliceerd op maandag 13 september 2021 14.13 u.