Werken spoorwegbrug aan Antwerpsesteenweg

Vanaf 13 november worden er werken gepland op de brug van de Antwerpsesteenweg voor de aanleg van een voet- en fietspad in beide richtingen van de rijbaan. Tijdens deze werken wordt de brug afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Handelszaken blijven wel bereikbaar.

Samen met de aanleg van dit voet- en fietspad worden er maatregelen genomen tegen de wateroverlast op het kruispunt met de Heidam. Hiervoor worden er drie extra waterkolken geplaatst met een afvoer naar de bestaande gracht in het doodlopend stuk van de Antwerpsesteenweg. In deze gracht zal een overstort geplaatst worden dat uitgeeft op een nog te realiseren bufferbekken. De plannen voor dit bufferbekken zijn klaar en er wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.

De aannemer zal de werken uitvoeren in 2 fasen: 

De aanvang van fase 1 van de opdracht is voorzien op maandag 13 november 2017. We verwachten dat deze gedaan zal zijn tegen de kerstvakantie. In de eerste fase moet de aannemer de voetpaden en de fundering opbreken en het huidige wegprofiel wijzigen. Hiervoor wordt de brug afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. De handelszaken in deze zone zullen wel bereikbaar blijven.

De uitvoering van fase 2 moet verschoven worden naar het voorjaar van 2018 omdat asfalteringswerken onmogelijk zijn bij winterweer (regen of vriezen).

Tussen de twee fasen zal de brug wel terug open zijn voor alle verkeer.

MEER INFO:
dienst Mobiliteit op het gratis nummer 0800 99 604
of bij de politie op het nummer 03 250 64 10

Gepubliceerd op woensdag 8 november 2017 10.53 u.