Polderstraat krijgt volledig nieuwe riolering en wegdek

De gemeente vernieuwt in het voorjaar van 2020 grondig de riolering en het wegdek van de Polderstraat. Er komt een gescheiden riolering die aansluit op de woningen en een vernieuwde rijbaan, voetpad en fietspad.

Voorbereidende werken

Vooraleer deze ingrijpende werken kunnen starten voert Fluvius voorbereidende werken uit. Deze werken aan de nutsvoorzieningen zijn gestart op 26 augustus en duren tot in de winterperiode.

Werfzone schuift op in 8 fases

HUIDIGE FASE: 8

Deze voorbereidende werken gebeuren in 8 fases waarin telkens een ander deel van de straat wordt aangepakt. De aannemer start aan de N70 en werkt zo telkens van kruispunt tot kruispunt richting Vlietbos.

Omdat de werken onderhevig zijn aan tal van externe factoren kunnen we nog geen exacte timing geven. De laatste updates (data, omleidingen) per fase vind je hier:

Fase 1: Fiets- en voetpad N70 richting Antwerpen onderbroken tussen Polderstraat en Scoutsdam. Voertuigen mogen daar geen fietsers inhalen, want die wijken uit naar de rijweg. Voetgangers steken de straat over. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Fase 2: Kruispunt Polderstraat / N70 --> Molenstraat

Fase 3: Kruispunt Molenstraat (+ begin Molenstraat) --> Pijlstraat

Fase 4: Pijlstraat --> Kruispunt Suikerdijkstraat

Fase 5: Kruispunt Suikerdijkstraat --> Neerbroek

Fase 6: Kruispunt Neerbroek --> Neerbroek 2 (voor bocht Polderstraat)

Fase 7: Kruispunt Neerbroek 2 --> Voorbij bocht Polderstraat

Fase 8: Opkuis + marge

De omleidingen worden per fase aangepast. Het werken in fases gebeurt om de verkeershinder voor de buurt en de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Algemene maatregelen en regels tijdens de werken

  • Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren maar zullen op bepaalde plaatsen moeten afstappen.
  • Op de omleidingsborden zie je steeds de te bereiken bestemming staan (straatnaam + huisnummers).
  • De handelszaken blijven, soms enkel te voet, bereikbaar tijdens de openingsuren. De drankencentrale kan je tijdens de openingsuren wel steeds met de auto bereiken.
  • De Vlietstraat, Suikerdijkstraat en Polderstraat zijn vanaf fase 2 tijdens de werken in twee richtingen berijdbaar om de omleiding zo vlot mogelijk te doen verlopen.
  • Op sommige plaatsen geldt er een snelheidsbeperking van 20 km/uur om de veiligheid van iedereen te garanderen.
  • De Polderstraat en de Suikerdijkstraat blijven fietsstraten. Inhalen van fietsers is er dus verboden.
  • De eenrichtingsknip in de Neerstraat blijft van kracht om het sluipverkeer te weren.
  • Met de aannemer van Fluvius is afgesproken dat hij de bewoners van de werkzones op de hoogte houdt met een bewonersbrief.