Update 24/9 - Presentatie online- Nieuwe riolering en wegdek Polderstraat

De Polderstraat krijgt een volledig nieuwe riolering en wegdek. Om ervoor te zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte zijn van deze ingrijpende werken en de impact daarvan, heeft de gemeente de bewoners meerdere keren geraadpleegd. Bewoners van de Polderstraat konden vragen stellen tot 13 september. De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in een online presentatie, je bekijkt ze hier.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte zijn van deze ingrijpende werken en de impact daarvan, heeft de gemeente de bewoners meerdere keren geraadpleegd. Dat willen we nu opnieuw doen, want we zijn klaar voor de volgende fase van de werkzaamheden.

Verloop van de werken

In de week van 12 oktober 2020 start de Zwijndrechtse aannemer Hertsens Wegenwerken nv, met de effectieve wegen- en rioleringswerken. Deze werken gebeuren in 4 fasen, met een uitvoeringstermijn van 160 werkdagen. De aannemer start aan de kant van het Vlietbos.

In het bestek van deze opdracht werd aan de aannemer opgelegd dat hij moet werken volgens het minderhinder-principe. Dit betekent dat als de rijweg volledig opengebroken is, hij moet aangevuld worden met steenslag die voor het plaatselijke verkeer berijdbaar is. De sleuf waar de riolering wordt vervangen zal niet toegankelijk zijn, maar mag slechts ± 100 meter bedragen.

Met de aannemer is ook afgesproken dat hij het huisvuil ophaalt en deponeert aan de grens van de werken.

Woont u in een open of halfopen bebouwing?

Op eerdere bewonersvergaderingen hebben we toelichting gegeven over de afkoppelingswerken van je rioolaansluiting. Ben je bewoner van een open of halfopen bebouwing? Maak dan zeker een afspraak met de afkoppelingsambtenaar. Hiervoor kun je contact opnemen met Paul Somers op het telefoonnummer 03 250 48 92.

Online presentatie

Tot 13 september kon je ons je vragen bezorgen. In bijlage vind je de presentatie waarin alle antwoorden zijn verwerkt.

 

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: