Woningkwaliteit

Wil je een afspraak maken met het woonloket? Regel je bezoek via mail Woonloket@zwijndrecht.be of telefoon 0800 12 490.

De gemeente wil samen met IGEAN de eigenaar-verhuurder van een huurwoning aanzetten om de kwaliteit van de woningen binnen haar grondgebied te verbeteren. Want iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle woning. Daarom dient iedere woning aan een aantal minimale veiligheids- en gezondheidsnormen te voldoen. Deze normen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode.

Voor wie ?

Huurders
Voel je je niet veilig in de woning die je huurt?
Huur je een woning met gebreken?
Via deze link kan je op de website van Wonen-Vlaanderen nagaan welke stappen je kan ondernemen.

Vraag je woningonderzoek aan bij het woonloket van je gemeente.

Daarnaast kan de huurdersbond je helpen om geschillen met je verhuurder op te lossen en het dossier op te volgen. Meer informatie kan je hier vinden. Vanuit het woonloket van de gemeente kan je gratis doorverwezen worden naar de huurderbond voor juridisch advies. Je zal er een doorverwijsbrief krijgen, waardoor je geen lidmaatschap aan de huurdersbond dient te betalen.

Verhuurders
Staat de veiligheid van je huurders voorop?
Heb je vragen over de kwaliteit van een woning die je verhuurt?
Via deze link kan je nagaan of de huurwoning in orde is. 

Met een conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Verder kan je je ook laten bijstaan door 'Verenigde Eigenaars', voorheen het Algemeen Eigenaars- en Mede-Eigenaarssyndicaat en het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond. 

Voor verdere vragen kan je ook steeds terecht bij het woonloket in je gemeente.