Zorgwonen

Zorgwonen is wanneer je als eigenaar-bewoner of huurder een stuk van je woning deelt met 65-plussers of hulpbehoevenden.

Je creëert een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat

 • maximaal twee personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
 • maximaal twee personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen)

kunnen inwonen.

Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die komt inwonen bij hulpbehoevende personen.

Voor wie ?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende(n).

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer "hulpbehoevende":

 • 65-plussers
 • personen met een handicap
 • personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
 • personen met een nood aan ondersteuning om thuis te kunnen blijven wonen.

Volgende attesten kunnen de zorgbehoevendheid aantonen:

 • de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • de erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming die personen met een handicap krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 
 • een attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • een bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte

Heb je een ander attest? Vraag dan na bij de organisatie die het attest aflevert of je op basis daarvan in aanmerking komt voor zorgwonen.

Voorwaarden

 • In een bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de totale woning innemen, en vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. De eventueel gemeenschappelijke ruimtes (bv. keuken) worden niet meegerekend in de maximale oppervlakte van 1/3 van de totale woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s). Ook een huurwoning kan in aanmerking komen, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Hoe aanvragen ?

Het omvormen van een woning tot zorgwoning is nooit volledig vrijgesteld van formaliteiten. Er geldt altijd ofwel meldingsplicht, ofwel vergunningsplicht.

Wil je zeker zijn of er een vergunning nodig is, of dat een melding volstaat, stuur een mail naar ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be of neem telefonisch contact op via 0800 99 604 (gratis).

 • Wanneer er geen verbouwingswerken aan te pas komen (of enkel kleine werken binnenin de woning) meld je de zorgwoning aan de gemeente via onderstaand meldingsformulier (meldingsdossier) of digitaal via het omgevingsloket.
 • Wanneer er structurele verbouwingen aan te pas komen, is de medewerking van een architect verplicht. Hij zal het dossier opmaken en digitaal indienen.

Een afspraak maken kun je via de website of telefonisch via 0800 99 604 (gratis).

Afhandeling

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de bevolkingsdienst van de gemeente.

De zorgwoning krijgt een aparte code in het register en automatisch zijn alle diensten die gebruik maken van het Rijksregister op de hoogte van de woonsituatie. Dit kan in sommige gevallen financieel voordelig zijn.

Komt er een einde aan de zorgsituatie gebruik dan hetzelfde onderstaande meldingsformulier en kruis het vakje "de beëindiging van het zorgwonen aan".

Wens je de twee afzonderlijke woonentiteiten toch te behouden, informeer dan eerst bij de dienst Leefomgeving of dit mogelijk is.

Reglement

De wetgeving kun je hier vinden.

Bekijk hier meer info over zorgwonen waar heel wat vragen over de nieuwe regeling vanaf 16/08/2021 in beantwoord worden.

Meer info

Lees meer over het verschil met een kangoeroewoning.