Zowiezo: het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren

De inschrijvingsdata zijn bekend voor het vakantieaanbod Zowiezo, het vrijetijdsaanbod van de gemeente Zwijndrecht voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. Voor de paasvakantie is dat maandag 9 maart vanaf 19 u.

Activiteiten én voor- en na opvang!

De gemeente voorziet:

- voor- en naopvang in Kinderopvang Kozze en Kobbe als je aan de voorwaarden van de kinderopvang voldoet

- vervoer tussen activiteiten en de kinderopvang. Op deze manier kunnen kinderen deelnemen aan alle activiteiten, ook als deze maar een halve dag duren.

Maak je voor het eerst gebruik van kinderopvang Kobbe en Kozze, dus ook voor- en naopvang, contacteer dan op voorhand de dienst kind: kinderopvang@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Inschrijvingsdata paas- en zomervakantie

Noteer alvast de volgende inschrijvingsdata in je agenda:

  • Paasvakantie: maandag 9 maart 2020 om 19 u.
  • Zomervakantie: maandag 15 juni om 19 u.
  • Herfst- en kerstvakantie: maandag 12 oktober 2020 om 19 u.

Nieuwe ZoWieZo folder 

De ZoWieZo folder wordt in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast komen er jaarlijks nog maar drie ZoWieZo brochures uit voor volgende vakantieperiodes: herfst- en kerstvakantie, krokus- en paasvakantie en de zomervakantie. Hierdoor zijn er vanaf schooljaar 2020-2021 ook nog maar drie inschrijvingsmomenten.

Samenwerking van gemeentelijke diensten

  • Kinderopvang Kobbe en Kozze
  • Sport- & Jeugddienst
  • Cultuurdienst & Bibliotheek
  • Speelpleinwerking ’t Ravotterke

Voor al je vragen

Vrijetijdsbalie - Binnenplein 1 - 0800 99 604

zowiezo@zwijndrecht.be - www.zwijndrecht.be/zowiezo

Gepubliceerd op vrijdag 6 maart 2020 12.22 u.