Zwijndrecht bij provincie Antwerpen én regio Waasland?

Gemeenten, provincies, regio’s, ééngemeentezones, meergemeentezones, samenwerkingsakkoorden en een mogelijke fusie. Het klinkt ingewikkeld. Hoe zit dit juist in elkaar voor Zwijndrecht en onze politiezone? Kom het hier te weten.

Referentieregio en provincie

Elke gemeente heeft veel taken uit te voeren. Het gemeentebestuur kiest om deze taken zelf uit te voeren of om samen te werken met andere gemeenten. Veel gemeenten werken samen rond afvalophaling of sociale huisvesting. Dat kon tot vorig jaar met gemeenten over heel Vlaanderen.

Omdat het logischer is om samen te werken met gemeenten uit de buurt, besliste de Vlaamse regering dit jaar om alle Vlaamse gemeenten in te delen in referentieregio’s. Zo ontstonden 15 groepen van gemeenten of 15 referentieregio’s. Gemeenten moeten in de toekomst samenwerken met gemeenten uit dezelfde regio.

Zwijndrecht is ingedeeld in de referentieregio Waasland. Ook Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse horen bij deze regio. Zwijndrecht is de enige gemeente van regio Waasland die niet hoort bij provincie Oost-Vlaanderen. Zwijndrecht is nog steeds een gemeente in de provincie Antwerpen.

Provincies en referentieregio’s zijn dus 2 verschillende gebieden en vallen niet samen. Ze zijn samengesteld uit andere gemeenten en met andere taken.

Lokale politie

In België heb je een federale politie en een lokale politie. De lokale politie valt onder de gemeenten en zorgt voor de veiligheid in de zone die aan hen toegekend is. In België zijn er 183 lokale politiezones. Er zijn 581 gemeenten in ons land. Het is meteen duidelijk dat een lokale politiezone niet altijd overeenkomt met één gemeente. Hoe kan dit?

Eéngemeentezone

Een lokale politiezone die enkel taken uitvoert in één gemeente is een ééngemeentezone. Lokale politie Zwijndrecht is zo’n ééngemeentezone.

Meergemeentezone

De lokale politie kan ook taken uitvoeren in meerdere gemeenten. Dit is een meergemeentezone. De gemeenten van een meergemeentezone blijven zelfstandige gemeentes, alleen voor de politie werken ze samen met andere gemeentes.

De politiezone Waasland-Noord is een voorbeeld van een meergemeentezone. Het politiekorps is actief in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Deze gemeenten werken zelfstandig en zijn niet gefusioneerd.

Samenwerkingsakkoorden

Naast het samenwerken binnen een meergemeentezone, kan de lokale politie afspraken maken met andere lokale politiezones om bijstand te leveren bij interventies. De lokale politiezones blijven dan apart bestaan, maar spreken af om elkaar onder bepaalde voorwaarden te helpen.

Lokale politie Zwijndrecht werkt op dit moment samen met politiezone Waasland-Noord.

Lokale politiezones en gemeenten werken niet altijd in exact hetzelfde gebied. In een meergemeentezone is er enkel een samenwerking met andere politiezones. Er is geen fusie met de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone.

Gezamenlijke politiezone bij een mogelijke fusie

De gemeentelijke volksraadpleging op 17 september 2023 gaat over een mogelijke fusie van de gemeente Zwijndrecht met de gemeenten Beveren en Kruibeke.

Tegen eind 2023 moet de gemeenteraad een beslissing nemen of Zwijndrecht al dan niet samen gaat met Beveren en Kruibeke.

Als de fusie doorgaat, worden de politiezones van de drie gemeenten automatisch samengevoegd. Door een mogelijke fusie worden de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht één nieuwe gemeente met één gezamenlijk politiekorps.

Gepubliceerd op donderdag 1 juni 2023 8.25 u.