Zwijndrecht krijgt 15 miljoen euro voor projecten en werking rond PFAS

In uitvoering van het Saneringsverbond heeft de Vlaamse Regering een subsidiebedrag van 15 miljoen euro toegekend aan de gemeente Zwijndrecht. We investeren dit in herwaarderingsprojecten rond PFAS. Zo maken we onze gemeente aantrekkelijker op vlak van leefbaarheid, landschap en de publieke ruimte.

De middelen komen uit de saneringsovereenkomst die de Vlaamse overheid sloot met chemiebedrijf 3M.

Herwaarderingsprojecten

Voor de gemeente is dit subsidiebedrag één van verschillende bouwstenen die moeten helpen om Zwijndrecht terug veerkrachtig en aantrekkelijk te maken.

Daarom voeren we de komende herwaarderingsprojecten uit. Dit zijn projecten die onze gemeente opwaarderen met oog voor publieke ruimte, natuur en klimaat. We doen dit in samenspraak met onze burgers.

De middelen gebruiken we ook voor bijkomende taken die de gemeente heeft door de PFAS-verontreiniging.

Herstelplicht van chemiebedrijf 3M

De ondersteuning staat los van de wettelijke sanerings- en herstelplicht van chemiebedrijf 3M. De bijkomende compensaties voor burgers en de gemeenschap die we van het bedrijf verwachten, maken hier geen deel van uit. Hiervoor lopen nog onderhandelingen.

Lees het het gezamenlijk persbericht van Kabinet Demir en de gemeente Zwijndrecht in bijlage.

Gepubliceerd op maandag 27 maart 2023 11.43 u.