Zwijndrecht voert reglement stedenbouwkundige ontwikkelingslast in

Tijdens de zitting van 21 november heeft de gemeenteraad een reglement ingevoerd over de oplegging van financiële lasten bij woonontwikkelingsprojecten. De lasten worden gebruikt om het evenwicht te bewaren tussen privaat bebouwde ruimte enerzijds en kwalitatieve open, publieke ruimte anderzijds..

Financiële bijdrage

Hoeveel een ontwikkelaar betaalt, hangt af van de omvang van het bouwproject (aantal woongelegenheden) en van het aantal woongelegenheden per hectare. Een ontwikkelaar moet meer betalen naarmate hij meer woningen bouwt én naarmate hij een hogere dichtheid realiseert. Wie één gezinswoning bouwt of de bestaande woondichtheid ongewijzigd laat, betaalt niets. Woningen voor sociale doelgroepen zijn vrijgesteld.

Afhankelijk van de omvang en de dichtheid van een project varieert de ontwikkelingslast tussen 250 en 5000 euro per woongelegenheid. Een financiële ontwikkelingslast heeft geen impact op de woningprijs, maar wordt verrekend in de prijs die de grondeigenaar krijgt.

Ruimtelijk rendement

Het reglement krijgt de naam 'Ruimtelijk rendement' mee. Ruimte 'rendeert' namelijk pas echt wanneer woonontwikkeling in balans is met voldoende kwaliteit in de omgeving.

De gemeente zal de middelen gecombineerd inzetten om in de omgeving van bouwprojecten te investeren in publieke ruimte, ecologie, klimaatadaptatie, trage wegen en deelmobiliteit. Voortaan zullen projectontwikkelaars dus systematisch bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving waarbinnen ze mogen bouwen. Promotoren die binnen een bouwproject zelf bijzondere inspanningen leveren en hoogwaardig publiek domein realiseren, kunnen een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen.

De betaling van een stedenbouwkundige ontwikkelingslast is in geen geval bepalend voor de vergunbaarheid van een project. Elke vergunningsaanvraag wordt namelijk op zichzelf beoordeeld in functie van onder meer de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp, de woonkwaliteit, de beeldkwaliteit, de relatie tot en de draagkracht van de bebouwde omgeving en het openbaar domein, de centrale dan wel ligging meer aan de rand, de nabijheid van functies en openbaar vervoer de zogenaamde lokale knooppuntwaarde), en dergelijke.

reglement Stedenbouwkundige last

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 16.54 u.