Zwijndrecht wil samenwerking Wase gemeenten behouden

Zwijndrecht gaat niet akkoord met het besluit van de Vlaamse Overheid over de nieuwe regiovorming. Volgens dat besluit moeten we in de toekomst vooral samenwerken met gemeenten uit de Antwerpse regio, terwijl we dat nu voor 75 procent in het Waasland doen.

Dat onze gemeente zijn samenwerkingsbanden in het Waasland wil behouden is vooral in het belang van de inwoners.

Laat ons eerst en vooral duidelijk stellen dat dit geen betoog is tegen de Antwerpse regio. Wij koesteren onze goede band met Antwerpen en dat willen we zo houden. Blijf dus vooral Antwerps praten en geniet van de korte verbinding met de stad en zijn omgeving.

Nee, het zijn vooral bestuurlijke argumenten waarom de aansluiting bij regio Waasland veel logischer en efficiënter is. Ook al maken we sinds 1923 deel uit van provincie Antwerpen, onze binding met het Waasland blijft groot.

Goede samenwerkingsverbanden

Gemeenten zoals Zwijndrecht kunnen veel van hun taken perfect zelf organiseren met het eigen personeel en de eigen financiële middelen. Maar sommige opdrachten overstijgen ook de mogelijkheden van de gemeente. Soms is de eigen organisatie ervan te omslachtig of is het efficiënter en goedkoper om die opdrachten te organiseren in samenwerking met andere gemeenten.

Het meest gekende voorbeeld is wellicht Ibogem, de intercommunale voor afvalverwerking van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Ibogem organiseert voor de drie aangesloten gemeenten niet alleen de afvalophaling. Het zorgt er ook voor dat binnen redelijke afstand van elke woonplaats containerparken ter beschikking staan.

Een ander voorbeeld is Zorgpunt Waasland, dat zorgt voor de organisatie van rust- en verzorgingstehuizen in de aangesloten gemeenten. Ook WZC Craeyenhof in Burcht is hierin ondergebracht. Door de administratie samen met andere gemeenten uit te voeren kunnen we de uitbatingskosten laag houden en dus ook de kostprijs voor de bewoners beperken.

Zo zijn er nog veel vormen van samenwerking met andere Wase gemeenten. Het een al wat bekender dan het andere, maar elk ten dienste van het merendeel van onze bewoners.

Meer dan 75 procent van die samenwerkingen gebeurt momenteel met gemeenten in het Waasland. Dat komt door onze historische band met het Waasland en vooral door praktische redenen zoals de nabijheid en grote gelijkenissen qua werking. We kunnen uit ervaring alleen maar bevestigen dat die samenwerkingen uitstekend verlopen. Een mening die trouwens gedeeld wordt door de verschillende Wase gemeenten die de samenwerking met Zwijndrecht willen behouden.

Een speciaal geval

De Vlaamse regering wil de samenwerking tussen gemeenten onderling versterken en beter stroomlijnen en overzichtelijker maken. Daarvoor bakent ze 17 zogenaamde referentieregio’s af. In de toekomst zullen gemeenten enkel nog kunnen samenwerken met de gemeenten in hun eigen regio. Samenwerking met gemeenten buiten de eigen regio moet op termijn stoppen.

Zwijndrecht is op dit vlak een speciaal geval. We liggen geografisch in de provincie Antwerpen, maar hebben als enige buurgemeente in onze provincie de stad Antwerpen. Die heeft uiteraard een totaal andere organisatiestructuur dan Zwijndrecht, en dat bemoeilijkt een intercommunale samenwerking op een evenwaardig niveau.

Vraag om situatie te herbekijken

Het besluit van de Vlaamse regering komt niet uit de lucht gevallen. In de kadernota van 9 oktober vorig jaar besliste de Vlaamse regering al om Zwijndrecht in te delen bij regio Antwerpen. Dit zal op termijn het einde betekenen van tal van huidige samenwerkingen met Wase gemeenten. De grootste slachtoffers hiervan worden ongetwijfeld onze inwoners.

Via diverse kanalen heeft het gemeentebestuur aan de Vlaamse regering en de Antwerpse provinciegouverneur uitgebreid geargumenteerd waarom het voor Zwijndrecht organisatorisch beter zou zijn om te worden ingedeeld bij de regio Waasland. Maar helaas, tot op heden zonder resultaat.

We laten niet los

De burgemeester, het schepencollege en alle partijen in de gemeenteraad zullen eensgezind bij de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement aandringen om alsnog te worden ingedeeld bij de regio Waasland. Alle lokale politieke neuzen staan in dezelfde richting, richting Waasland dus. Tijdens de gemeenteraadszitting op donderdag 25 maart zal dan ook een besluit worden goedgekeurd om de administratieve indeling in de regio Antwerpen te verwerpen.

Omwille van het grote belang van deze regiovorming voor onze gemeente, en dus ook voor onze inwoners, laten we dit dossier niet los.

Gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2021 12.33 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS