Zwijndrecht zet in op noodwoningen via Opvangnetwerk Waasland

Via het opvangnetwerk Waasland kunnen mensen die op slag dakloos zijn, tijdelijk een noodwoning krijgen. Van daaruit kunnen ze samen met OCMW en de woonbegeleider van het CAW op zoek gaan naar een duurzame woning. Ook Zwijndrecht zit mee in dit netwerk en stelt een noodwoning beschikbaar.

Wat is een noodwoning?

Een noodwoning is een tijdelijke instapklare woonst die het OCMW ter beschikking stelt aan mensen die op slag dakloos zijn. Zij betalen tijdens hun verblijf een bezettingsvergoeding.
De opvang is een noodoplossing van korte duur (3 maanden).
Grotere gezinnen met een zeer laag inkomen kunnen soms een langere verblijfsduur krijgen
omdat er weinig sociale woningen zijn met meer dan 3 slaapkamers en huurprijzen op de private markt vaak te hoog zijn. 

Nut van een noodwoning?

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is het moeilijk om een woning te vinden.
De private huur- en koopmarkt is dikwijls ontoegankelijk. In tussentijd hebben die mensen
vaak tijdelijke huisvesting nodig. Van daaruit kunnen ze verder zoeken naar een duurzame
huisvesting. Een noodwoning kan hier een oplossing voor bieden.

Waarom een Waas opvangnetwerk?

Een aantal OCMW’s hebben reeds een crisiswoning. Deze woningen staan dikwijls
leeg of zijn bezet als men ze nodig heeft. Indien ze gebruikt worden, is er zelden een
goede doorstroming. Dit komt omdat er geen aangepaste woonbegeleiding is.
Een inwoner kan opgevangen worden in een woning van een andere gemeente, waardoor
niet elke gemeente woningen hoeft vrij te laten staan in afwachting van de nood van eigen
inwoners.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Er wordt al enkele jaren niet meer met een wachtlijst gewerkt. Als er een vrije plaats is in een woning, kunnen alle samenwerkingspartners een kandidaat voorstellen. De projectmedewerker van CAW bekijkt alle aanmeldingen en maakt een rangorde naar dringendheid van de vraag naar opvang.

De sleutel tot succes: intensieve woonbegeleiding

Door intensieve woonbegeleiding aan te bieden, zorgen we ervoor dat de woningen
van het OCMW een goede doorstroom en bezettingsgraad kennen. Tijdens het verblijf
is er een intensieve samenwerking tussen de aanmelder (OCMW) en de woonbegeleider
van het CAW die samen op zoek gaan met de cliënt naar een duurzame woonoplossing.

Het Opvangnetwerk Waasland is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost- Vlaanderen en 6 Wase OCMW’s: Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Temse, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht.

Gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021 8 u.