Woonpunt Schelde-Rupel

05 juni 2018 is de fusie van de Sociale Bouwmaatschappij Schelle met de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij bekrachtigd, waar ook de nieuwe naam werd bekend gemaakt: Woonpunt Schelde-Rupel.

Woonpunt Schelde-Rupel is een sociale huisvestingsmaatschappij die erkend is door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM).

 

 

Sociale huisvesting is bedoeld voor alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen. Een degelijke woning huren of kopen is namelijk verre van goedkoop en ligt voor veel mensen helemaal niet voor de hand.

Meestal gaat het om de verhuur van appartementen tegen een schappelijke prijs, maar ook huizen behoren tot het aanbod. Daarnaast kunnen potentiële kopers van een woning mogelijk een goedkope hypothecaire lening krijgen.

Het zijn de gewesten die bevoegd zijn voor de sociale huisvesting. De voorwaarden verschillen dan ook van gewest tot gewest.

Als u op zoek bent naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, helpen de sociale huisvestingsmaatschappijen u daarbij graag op de goede weg.

Voorwaarden

Sociale huisvesting biedt verschillende mogelijkheden, gaande van goedkope huurwoningen tot koopwoningen en sociale bouwgronden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Omdat de steun per gewest, provincie, stad en/of gemeente geregeld is, kunt u hiervoor het best contact opnemen met de huisvestingsmaatschappij die bevoegd is voor de gemeente waar u woont of wenst te wonen.

Enkele mogelijke voorbeelden van toelatingsvoorwaarden:

  • Uw (gezins)inkomen mag niet hoger liggen dan een bepaald bedrag.
  • U moet één of meer kinderen ten laste hebben.
  • U mag geen andere woning bezitten.
  •  …

Meer info

De sociale huisvestingsmaatschappij voor de gemeente Zwijndrecht is Woonpunt Schelde-Rupel

 

Kantoor Zwijndrecht
Struikheidelaan 2
2070 Zwijndrecht
Telefoon: 03 253 07 00

Kantoor Schelle
Jef Van Hoofstraat 19bis
2627 Schelle
Telefoon: 03 887 70 79

info@woonpuntschelderupel.be