Zwinkelmanagement

In 2015 werd in Zwijndrecht de vzw Zwinkelmanagement opgericht, met als doel het vergroten van de uitstraling en de commerciële dynamiek van het Zwijndrechtse handelsklimaat.

De vzw verenigt 11 lokale ondernemers en 2 vertegenwoordigers van het gemeentebestuur: de schepen lokale economie en een medewerker van de dienst lokale economie. De bestuursleden vergaderen maandelijks en 1 keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats voor alle leden.

Wat doet de vzw?

De vzw Zwinkelmanagement zorgt ervoor dat het centrum in Zwijndrecht en Burcht aantrekkelijk blijft om zo meer bezoekers aan te trekken. Zij doen er ook alles aan om leegstand tegen te gaan. Daarnaast organiseert de vzw jaarlijks enkele activiteiten in de gemeente Zwijndrecht en Burcht zoals de eindejaarsactie, paasactie, braderij van Burcht en Zwijndrecht,…

Voor wie ?

Alle lokale ondernemers gevestigd in Zwijndrecht en Burcht kunnen zich gratis lid maken door een email te sturen naar info@zwinkelen.be. Als lid word je vermeld op de website en op facebook, uitgenodigd voor alle activiteiten georganiseerd door de vzw Zwinkelmanagement,…

Meer info

Zoek je een specifieke ondernemer in Zwijndrecht of Burcht? Alle ondernemers in Zwijndrecht en Burcht die lid zijn van de vzw Zwinkelmanagement, kan je terug vinden op de website www.zwinkelen.be.

Cadeautip: de Zwijndrechtse kadobon